Προσωρινή διοίκηση της Σ.Ε. Βόλου

Η διοικητική κρίση που ξέσπασε στη Σ.Ε. Βολου με την παραίτηση τεσσάρων μελών του Δ.Σ. (προέδρου, γ.γραμματέα, ταμία και εφόρου αγώνων) οδήγησε τελικά στις 19 Μαρτίου 2015, σε συγκροτηση προσωρινής διοίκησης της Σ.Ε. Βολου με μοναδικό σκοπό τη σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης και τη διενέργεια εκλογών. Η έκτακτη γεν. συνέλευση και η διεξαγωγή των νέων εκλογών, ορίσθηκαν για την 20η Απριλίου 2015 και η επαναληπτική για την 22η Απριλίου 2015.
Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Καλυβιώτης Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος: Τσαρσιταλίδης Νικόλαος
Γ.Γραμματέας: Ραφτόπουλος Στέφανος
Ταμίας: Σάββα Δήμητρα
Έφορος αγώνων και υλικού: Ζγουλέτας Παναγιώτης
Μέλος: Μουζαλά Δέσποινα
Μελος: Κορώνα Βούλα
Advertisements